Безплатно обучение за родители на деца с увреждания

Специализирано обучение за семейства, които отглеждат деца със специални образователни потребности до 18-годишна възраст, организира Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ в столицата.

Родителите ще получат съвременни и адекватни практически знания за методите за рехабилитация в домашни условия. Ще се обърне внимание на психологическата страна на отглеждането на деца с увреждания и преодоляването на ежедневния страх от несправяне. Самото обучение ще се проведе в 3 модула от психолог, логопед и ерготерапевт, а темите ще обхванат основни психологически похвати, кинези- и ерготерапевтични средства за включване в ежедневните дейности, техники за подпомагане и развитие на уменията за хранене и други.

Очакваме ви на 18, 19 и 20 април 2017 г. от 17,00 до 20,00 ч. в ДМСГД „Св. Иван Рилски“ (София, кв. Лозенец, ул. „Мала планина“ № 36). Желаещите могат да се включат само в една от посочените дати. Обучението е безплатно и могат да се запишат повече от един член на семейството.

Заявки за участие със следната информация изпращайте на имейл i_popova@intelday.com:
1. Име на родителя/ член на семейството: …
2. Име на детето и години: …
3. Кратко описание на здравния статус на детето: …
4. Желая да се включа в обучение на дата: …
5. Телефон и и-мейл за контакт: ….

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Илина Попова, тел. 0878 49 80 10, i_popova@intelday.com

31.03.2017 Uncategorized
About rumensem