84 нови лекарства на старта

Общо 84 нови терапии препоръчва за одобрение Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) в годишния си доклад за 2018 година. От публикувания списък става ясно, че 42 медикамента съдържат чисто ново активно вещество, което досега не е одобрявано в Европейския съюз, а 21 са свързани с детското здраве.

Новите медикаменти са от съществено значение за общественото здраве и са приложими в лечението на онкологични и инфекциозни заболявания, както и в областта на хематологията, ендокринологията, имунологията, метаболитните заболявания, алергологията, репродуктивната медицина, гастроентерологията и други.

Терапиите в областта на ендокринологията, например, ще се обогатят с три нови медикамента, които са получили одобрението на ЕМА след ускорена оценка, защото могат да посрещнат неудовлетворени нужди на пациентите.  Част от тях се очаква да осигурят дългосрочна ензимо-заместителна терапия при деца и възрастни с лека до умерена форма на алфа-манозидоза, а други – да подобрят лечението на пациентите с мукополизахаридоза тип VІІ.

В областта на алергологията пък се очаква да се появи първата терапия с моноклонално антитяло за предотвратяване на повтарящи се пристъпи на наследствен ангиоедем.

След като новите лекарства се появат на пазараEMA и държавите-членки на ЕС непрекъснато ще следят за качеството и съотношението между ползата и риска от разрешените за употреба препарати.

14.01.2019 Uncategorized
About rumensem