проф. Т. Попов
Управител
Джоана Сталева
Съдружник
Слава Аначкова
ПР
Юрий Цветков
координатор
Никола Средков
координатор
Виолета
мед. сестра